Tuesday, April 17, 2012

VA - Złote lata polskiego beatu 1959-1961 (1991) PolandVA - Złote lata polskiego beatu 1959-1961 (1991 CK1185)

Pierwszy album z dіugiej serii, dokumentuj№cej historiк polskiego big-beatu.
Wiкkszoњci zamieszczonych na tych pіytach nagraс nie znajdziecie nigdzie indziej -
czкsto s№ to nagrania radiowe b№dџ pochodz№ce z trudniej dostкpnych singli czy czwуrek.

Szeњж pierwszych utworуw naleїy do grupy Rhythm And Blues -
prekursora polskiego rocka, pierwszej formacji rock'n'rollowej nad Wisі№.
Istnieli tylko kilka miesiкcy, zd№їyli zarejestrowaж zaledwie 10
nagraс w studio PR Gdaсsk (wrzesieс 1959) -
6 z nich trafiіo na niniejsz№ kompilacjк.
S№ tutaj takїe utwory z pierwszych maіych, solowych pіyt Bogusіawa Wyrobka - solisty R&B.
Nagraс dokonaі wspуlnie z zespoіem jazzowym Zygmunta Wicharego.
Wreszcie - trzy kompozycje pochodz№ z pierwszej "czwуrki" Czerwono-Czarnych.
Zespуі-instytucja, niezwykle waїny dla historii polskiego big-beatu.


1. Rhythm And Blues - Boguslaw Wyrobek - Rock-A-Beatin-Boogie (1:40)
2. Rhythm And Blues - Marek Tarnowski - Butterfingers (2:47)
3. Rhythm And Blues - Boguslaw Wyrobek - Mambo-Rock (2:04)
4. Rhythm And Blues - Michaj Burano - Big Boogie-Woogie (1:53)
5. Rhythm And Blues - Boguslaw Wyrobek - Wyjde w deszcz (3:08)
6. Rhythm And Blues - Marek Tarnowski - Elevator Rock (1:50)
7. Boguslaw Wyrobek - Two Hound Dogs (2:14)
8. Boguslaw Wyrobek - Shake, Rattle And Roll (2:14)
9. Czerwono-czarni - Janusz Godlewski - Sweet Little Sixteen (3:27)
10. Boguslaw Wyrobek - Love Me (3:08)
11. Czerwono-czarni - Marek Tarnowski - When The Saints Go Rock'n'roll (3:44)
12. Boguslaw Wyrobek - Dixieland Rock (2:59)
13. Czerwono-czarni - Janusz Godlewski - Apron Strings (2:50)
14. Boguslaw Wyrobek - First In Line (2:54)

First LP in long retrospective series from early 90s. "Zіote lata polskiego beatu"
(Golden Years Of Polish Beat) contains a lot of rare tracks, mainly recordings from radio sessions,
singles or EPs.

Six tracks by Rhythm And Blues (taken from radio session, September 1959),
first polish rock'n'roll band, some solo recordings of R&B vocalist,
Bogusіaw Wyrobek (taken from 2 EPs recorded with Zbigniew Wichary's jazz-band,
July 1960 & February 1961) and three songs from first EP of Czerwono-Czarni (Red-Blacks),
one of the most important bands in whole polish big-beat movement in 60s.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...